Si mund të krijoj DNS records për një domain kur përdor DNS Management

Për të konfiguruar DNS Records, ndiqni udhëzimet e dhëna më poshtë:

  • Hyni në llogarinë tuaj Namecheap
  • Futuni ne 'My Account' duke klikuar në emrin e përdoruesit në shiritin e zi në krye të faqes
  • Zgjidh 'Domains' nga menyja kryesore vertikale
  • Kliko në 'Manage DNS' në menu
  • Klikoni në domainin që dëshironi të modifikoni te 'host records'
  • Futni 'host records' settings te juaj dhe klikoni Save Changes

Domaini duhet të ketë nameservers vendosur në defaults tona (të cilat janë ns1.host.al & ns2.host.al) siç demostrohet në imazhin e mëposhtëm:

Modifying Nameservers

Link Menaxhimi DNS mund të gjendet nën menunë e domains. Shihni ekranin e mëposhtëm për një shembull vizual
Free DNS Management location in the client's control panel
Dns ManagementAddress Record Type

Description

A (Address)

Allows you to associate a host with an IPv4 address. The IP address that you use does not have to be on your network.

For example:You can have the host record for www pointed to 207.46.130.14 (the address for the Microsoft web site).

AAAA (IPv6)

Allows you to associate a host with an IPv6 address. The IP address that you use does not have to be on your network.

For example: You can have the host record for www pointed to 2001:0db8:11a3:09d7:1f34:8a2e:07a0:765d

MXE (Mail Easy)

Allows you to specify the address of your mail server. When you use a mail record, you must use an IP address in the address field.

Note to professional users: Creating a mail record actually creates both the MX and A records in DNS. Also, when using multiple mail servers, a preference value of 10 is used on all entries.

MX (Mail)

MX (Mail)can be either a host name under your domain name (For example: "mail3") or the name of a mail server (For example: "mail.yahoo.com.").

NOTE:When using a mail server name, it should end with a period ("."). (If you forget the period and we recognize the TLD, we will automatically insert one).

CNAME (Alias)

An alias record type is used to associate a host name with another host. The host that you wish to point to does not have to be on your network.

For example:You could have the host record for www point to www.microsoft.com. You can also simply use "@" sign to represent your domain.

Important: When you use a domain in the address field you must add a trailing period ("."). Unless you do so the name server will add your domain to the end of the domain given.

NS

NS Records are primarily used if you want to break your domain into subdomains. Subdomains indicate you are delegating a portion of a domain name to a different group of nameservers, thus creating NS records to point the hostname (name of the subdomain) to different nameservers.

"*" record

The star * record is a wildcard record which is used to include any records or sub-domains that you have not specified to catch any typos or mistakes.

 
  • 10 Për përdoruesit kjo ka qënë e dobishme
Ju ndihmoi kjo përgjigje?

Artikuj në lidhje me temën

A mundet secili të regjistrojë një .al emër domain?

Domainet .al mund të regjistrohen nga çdo entitet, kjo mund të jetë një individ ose një kompani....

Pse duhet te blej nje .al domain name?

Duke pasur një domain .al do t'ju lejojë të tregoni biznesin tuaj në këtë ekonomi në rritje, duke...

Rregullat e Regjistrimit të Domainit per .al

Aplikuesi i një .al domain mund të jetë një entitet (person fizik, biznes ose organizatë tjetër)...

Pse nameserverat nuk përditësohen menjëherë

Sa herë që bëhet një përditësim në serverin e emrave, ndryshimet nuk duken menjëherë....

Rinovimi i domainit mbas 30 diteve te skadences

Për të parë nëse domainet që dispononi në host.al kanë skaduar apo jo, ju lutem logohuni në...