Politika e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve për domainet .al

Lidhur me mosmarrëveshjet e domain .al, kanë kaluar tashmë në Periudhën e lindjes së diellit, një periudhë e veçantë gjatë së cilës mbajtësit e markës tregtare mund të paracaktojnë emrat që janë të njëjtë ose të ngjashëm me markat e tyre tregtare.

Për momentin, çdo mosmarrëveshje domain duhet të rregullohet nga Politika Uniforme e Zgjidhjes së Mosmarrëveshjes së Domain-Emrave të ICANN-it (shpesh i referuar si "UDRP"). 
Sipas politikës, të gjitha llojet e mosmarrëveshjeve të domain-emrave të markës tregtare duhet të zgjidhen me marrëveshje, veprim gjyqësor ose arbitrazh përpara se një regjistrues të anulojë, pezullojë ose transferojë një emër domain.

Nëse zotëroni një markë tregtare dhe mendoni se një domain që duhet të mbulohet nën mbrojtjen e markës tregtare është regjistruar dhe po përdoret në keqbesim, ju lutemi na kontaktoni. Secili prej këtyre skenarëve ka zgjidhje të ndryshme dhe ne do perpiqemi me te miren që t'ju udhëheqim në proces dhe t'ju ndihmojmë në aftësitë tona teknike.

Shkallëzimi i problemeve duhet të adresohet duke paraqitur një ankesë në Zyrën e Regjistrimit për domainet e internetit dhe më në fund duke hapur një çështje ligjore në një gjykatë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

  • 4 Për përdoruesit kjo ka qënë e dobishme
Ju ndihmoi kjo përgjigje?

Artikuj në lidhje me temën

Si mund te gjej kodin e Transferimit?

Domainet .al nuk kan statusin e Kyçjes së Transferimit, për arsye sigurie ne kemi mbyllur...

Rinovimi i domainit mbas 30 diteve te skadences

Për të parë nëse domainet që dispononi në host.al kanë skaduar apo jo, ju lutem logohuni në...

A mundet secili të regjistrojë një .al emër domain?

Domainet .al mund të regjistrohen nga çdo entitet, kjo mund të jetë një individ ose një kompani....

A ekziston ndonje tarifë e besuar ose prani lokale i nevojshëm për .al domains?

Që nga Maji i vitit 2013, nuk ka më nevojë për një prani lokale dhe një tarifë të besuar për...

Renovime & Auto-Renovime

Përtëritja automatike lidhet me sistemin tonë të faturimit i cili do të publikoj një faturë të re...