Si mund te gjej kodin e Transferimit?

Domainet .al nuk kan statusin e Kyçjes së Transferimit, për arsye sigurie ne kemi mbyllur aftësinë për të rifituar automatikisht Kodin e Autentifikimit.
Ju lutemi të hapni një biletë mbështetjeje me kërkesën për Kodin e Autentifikimit.
  • 4 Për përdoruesit kjo ka qënë e dobishme
Ju ndihmoi kjo përgjigje?

Artikuj në lidhje me temën

Renovime & Auto-Renovime

Përtëritja automatike lidhet me sistemin tonë të faturimit i cili do të publikoj një faturë të re...

Transferimet edhe rinovimi i domainit për transferimin

Gjatë transferimit të një emri domain, të dhënat në domenin duke përfshirë datën e skadimit nuk...

Ka domaine të kufizuara në zonën .al?

Regjistrimi i domaineve .al rregullohet sipas dokumentit të titulluar: "Për regjistrimin dhe...

Rregullat e Regjistrimit të Domainit per .al

Aplikuesi i një .al domain mund të jetë një entitet (person fizik, biznes ose organizatë tjetër)...

Politika e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve për domainet .al

Lidhur me mosmarrëveshjet e domain .al, kanë kaluar tashmë në Periudhën e lindjes së diellit, një...