Installoni Host.al Domain Reseller Registrar module ne WHMCS

Below you can find instructions for installation of the registrar module on reseller WHMCS.

Make sure you have an API Key provided by Host.al and a reseller account. At the moment you received these information, you should have received a ZIP file containing the Registrar Module for Host.al connection. 
Unzip the file and place it's content under /modules/registrars/HostAl

Go to 'Setup' > 'Products/Services' > 'Domains Registrar' , find HostAl module  press 'Activate' next to it.
By this moment you should have a section like the one below. 


Reseller Module


Once you have activated the Reseller you have to link the registration of .al domains with the new Registrar Module. 

Please navigate to  'Setup' > 'Products/Services' > 'Domains Pricing'. Beside the .al domain choose the HostAl Reseller.
Link to .al host.al reseller
Repeat the action for all the other domains under the .al zone and you should be ready to go.
  • 9 Për përdoruesit kjo ka qënë e dobishme
Ju ndihmoi kjo përgjigje?

Artikuj në lidhje me temën

API Actions

RegisterDomain: This command is used to send a Register command to the registrar. Request...

Shembull PHP code

<?php $data = array( "action" => "RegisterDomain", "token" =>...

Prezantimi API

API Hyrje Domain Reseller API ju lejon të ndërveprojë me sistemin tonë programmatikisht nga...