Modifikimi i te dhenave te kontaktit te nje domaini .AL

Si mund te perditesoni te dhenat e domainit tuaj?

 

Ju mund te perditesoni te dhenat e domainit nepermjet Panelit My Hostal per sherbimin ndaj klientit, duke ndjekur hapat e meposhtme:     

 1. Vizitoni Portalin My Hostal dhe gjeni aty listen e te gjithe domaineve te rregjistruara nga ju.
 2. Do t'ju kerkohet fillimisht te beni sign in ne My Hostal, duke perdorur kredencialet tuaja. Username eshte emaili juaj (Emaili me te cilin keni llogarine tek ne, dhe ku po ju vjen ky email)
 3. Nese nuk ju kujtohet passwordi mund ta beni reset ose te kerkoni password te ri.
 4. Pasi te hapni listen e domaineve kontrolloni te gjithe domainet tuaja si me poshte.

 5. Klikoni Modifiko Informacionin e Kontaktit.

Ju lutemi te mbani parasysh rregullat e meposhteme per te qene korrekt dhe per te nisur te dhenat sic duhet, ne perputhje me rregulloren e AKEP. Nese nuk ndiqni rregullat e meposhtme, perditesimi do te refuzohet.

 • Organization dhe VAT NR duhet te lihen bosh neqoftese jeni individ me statusin Person Natyror. Per te gjitha statuset e tjere, ju lutem vendosni emrin e biznesit ne fushen Organization dhe NIPT-in ne fushen VAT NR 
 • doctype duhet te plotesohet "Passport" ose "Identity card"
 • docnr duhet te plotesohet me numrin tuaj personal, numer unik qe gjendet ne pasaporten ose karten tuaj te identitetit
 • Contact Status duhet te plotesohet si me poshte:
  • Person Natyror nese jeni individ
  • Person Fizik Tregtar nese jeni biznes i vogel, me kete status
  • Pers on Juridik Privat nese jeni kompani apo biznes me kete status
  • Person Juridik Publik nese jeni institucion qeveritar
 • Street duhet te plotesohet me adresen tuaj te plote dhe te sakte ne formatin (rruga, zona, pallati, hyrja, kati, apartamenti). E RENDESISHME: Nese nuk vendosni adresen e plote atehere AKEP (Regjistri .al) do ta refuzoje kerkesen per perditesim te Informacionit te kontaktit
 • City duhet te plotesohet me qytetin ku ndodheni
 • State duhet te plotesohet me Qarkun/Provincen ku ndodheni
 • Country duhet te plotesohet me KODIN e Shtetit (per shembull, vendosni AL per Albania, IT per Itali, US per United States, etj)
 • Phone duhet te plotesohet me numrin e sakte te telefonit apo celularit tuaj
 • Fax Fushe opsionale
 • Email duhet te plotesohet me emailin tuaj te sakte.

 

 

 

SHENIM I RENDESISHEM: 

 

JU LUTEM MBANI PARASYSH SE INFORMACIONI ESHTE KONFIDENCIAL DHE SE DO TE NISET VETEM DREJT AKEP. GJITHASHTU JU BEJME ME DIJE SE INFORMACIONI NUK DO TE PERDITESOHET MENJEHERE PASI KLIKONI "RUAJ NDRYSHIMET" SEPSE KERKOHET APROVIMI MANUAL PREJ REGJISTRIT FILLIMISHT.  NE RAST SE HASNI VESHTIRESI NE PERDITESIMIN E TE DHENAVE, JU LUTEM TE NA DERGONI TE DHENAT TUAJA DHE NE DO TA NDJEKIM PROCESIN PER JU! 

Ne mbetemi ne dispozicionin tuaj! Mos hezitoni te kontaktoni support@host.al per cdo paqartesi!

 • 0 Për përdoruesit kjo ka qënë e dobishme
Ju ndihmoi kjo përgjigje?

Artikuj në lidhje me temën

Si mund te rregjistroj nje domain .al

Domainet .al rregjistrohen nga AKEP, nje ent shteteror i ngarkuar per administrimin e domainit...

Cfare ndodh nese nuk rinovoj domainin .al

Domainet .al te cilet nuk rinovohen brenda 30 diteve nga skadimi, kalohen te lire dhe mund te...

Procedura e transferimit te nje domaini tek Host.al

Transferimet kryhen nepermjet AUTH_CODE. Kerkoni kodin tuaj te verifikimit prane regjistrarit...

Disa domaine te ndaluar per rregjistrim

Disa domaine te ndaluar per rregjistrim jane: Emra te kategorizuar Gjeopolitik...

Eshtë e mundur të regjistrohet një domain me dy akarakter .al?

Ne jemi shumë shpesh pyetur nëse është e mundur të regjistrohen domain me 2 karakter në zonën...