Disa domaine te ndaluar per rregjistrim

Disa domaine te ndaluar per rregjistrim jane:

Emra te kategorizuar Gjeopolitik

albania.al
shqiperia.al

Emra termash interneti
web.al
mail.al

etj.

  • 19 Për përdoruesit kjo ka qënë e dobishme
Ju ndihmoi kjo përgjigje?

Artikuj në lidhje me temën

Cfare ndodh nese nuk rinovoj domainin .al

Domainet .al te cilet nuk rinovohen brenda 30 diteve nga skadimi, kalohen te lire dhe mund te...

Koha qe duhet per regjistrimin e domain .al

Regjistrimi i domaineve .al është automatik, por duhet te bërë edhe nje hap akoma në nivelin e...

Modifikimi i te dhenave te kontaktit te nje domaini .AL

Si mund te perditesoni te dhenat e domainit tuaj?   Ju mund te perditesoni te dhenat e domainit...

Eshtë e mundur të regjistrohet një domain me dy akarakter .al?

Ne jemi shumë shpesh pyetur nëse është e mundur të regjistrohen domain me 2 karakter në zonën...

Si te rregjistroj nje domain

Per te rregjistruar nje domain klikoni tek menuja: Porosit...