Artikuj

 Rregullat e Regjistrimit të Domainit per .al

Aplikuesi i një .al domain mund të jetë një entitet (person fizik, biznes ose organizatë tjetër)...

 Ka domaine të kufizuara në zonën .al?

Regjistrimi i domaineve .al rregullohet sipas dokumentit të titulluar: "Për regjistrimin dhe...

 A mundet secili të regjistrojë një .al emër domain?

Domainet .al mund të regjistrohen nga çdo entitet, kjo mund të jetë një individ ose një kompani....

 Rinovimi i domainit mbas 30 diteve te skadences

Për të parë nëse domainet që dispononi në host.al kanë skaduar apo jo, ju lutem logohuni në...

 Politika e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve për domainet .al

Lidhur me mosmarrëveshjet e domain .al, kanë kaluar tashmë në Periudhën e lindjes së diellit, një...

 Si mund ta transferoj domainin tim te Host.al

Domain qe jan nën zonën .al mund të transferohen me Kodin e Autorizimit të cilin mund ta merrni...

 Si mund te gjej kodin e Transferimit?

Domainet .al nuk kan statusin e Kyçjes së Transferimit, për arsye sigurie ne kemi mbyllur...

 Si mund të krijoj DNS records për një domain kur përdor DNS Management

Për të konfiguruar DNS Records, ndiqni udhëzimet e dhëna më poshtë: Hyni në llogarinë tuaj...

 Ka bllokim e Domain Transfer për .al domains?

Për fat të keq, Regjistri nuk ka implementuar 'Domain Transfer Lock' për domainet nën zonën...

 A ekziston ndonje tarifë e besuar ose prani lokale i nevojshëm për .al domains?

Që nga Maji i vitit 2013, nuk ka më nevojë për një prani lokale dhe një tarifë të besuar për...

 Renovime & Auto-Renovime

Përtëritja automatike lidhet me sistemin tonë të faturimit i cili do të publikoj një faturë të re...

 Transferimet edhe rinovimi i domainit për transferimin

Gjatë transferimit të një emri domain, të dhënat në domenin duke përfshirë datën e skadimit nuk...

 Cfare eshte kodi i transferimit?

Kodi i autorizimit është një numër që përdoret për transferimin e domain midis regjistrantave....

 Pse nameserverat nuk përditësohen menjëherë

Sa herë që bëhet një përditësim në serverin e emrave, ndryshimet nuk duken menjëherë....

 Pse duhet te blej nje .al domain name?

Duke pasur një domain .al do t'ju lejojë të tregoni biznesin tuaj në këtë ekonomi në rritje, duke...