Tani dhe rregjistrime te domaineve .al

Host.al ndermjeteson procedurat e rregjistrimit te domaineve shqiptare .al. Cdo i interesuar per te pasur nje domain te tille mund te nise procedurat e rregjistrimit te domainit automatikisht ne faqe. Procedura normale per rregjistrim eshte: 1. Aplikim per rregjistrim domaini 2. Verifikim nga AKEP nese domaini eshte i lejuar per t'u ... Read More »

4th Aug 2008
93 94 95