Renovime & Auto-Renovime

Përtëritja automatike lidhet me sistemin tonë të faturimit i cili do të publikoj një faturë të re 30 ditë para skadimit të domainit tuaj. Nëse një klient "E heq Auto-Renewal", atëherë sistemi nuk do të dërgojë asnjë faturë, dhe domain do të përfundojë pa njoftim paraprak.

Sa i përket periudhës së rinovimit, sistemi ynë i faturimit do të përpiqet të ndjekë trendin e fundit, për shembull: Nëse një klient regjistron një domain për 2 vjet, faturimi i ardhshëm i rinovimit do të jetë për 2 vjet.

Kjo natyrisht mund të ndryshohet, por do t'ju duhet të hapni një biletë mbështetjeje.

Klientët gjithashtu mund të zgjedhin periudhën që dëshirojnë që domainet e tyre të rinovohen dhe kjo mund të bëhet në seksionin e mëposhtëm: https://my.host.al/cart.php?gid=renewals

 
  • 1 Për përdoruesit kjo ka qënë e dobishme
Ju ndihmoi kjo përgjigje?

Artikuj në lidhje me temën

Transferimet edhe rinovimi i domainit për transferimin

Gjatë transferimit të një emri domain, të dhënat në domenin duke përfshirë datën e skadimit nuk...

Rregullat e Regjistrimit të Domainit per .al

Aplikuesi i një .al domain mund të jetë një entitet (person fizik, biznes ose organizatë tjetër)...

A mundet secili të regjistrojë një .al emër domain?

Domainet .al mund të regjistrohen nga çdo entitet, kjo mund të jetë një individ ose një kompani....

A ekziston ndonje tarifë e besuar ose prani lokale i nevojshëm për .al domains?

Që nga Maji i vitit 2013, nuk ka më nevojë për një prani lokale dhe një tarifë të besuar për...

Ka domaine të kufizuara në zonën .al?

Regjistrimi i domaineve .al rregullohet sipas dokumentit të titulluar: "Për regjistrimin dhe...