English version below
Duke ju falenderuar per besimin ne zgjedhjen e sherbimit te Host.al, do deshironim t'ju njoftonim per disa shqetesime sigurie qe lidhen me komunikimet me email.
Disa kliente tanet (por nje pjese e vogel) na kane kontaktuar duke na percjelle nje email qe permban informacionin.

"*Warning:*Your host.al account is blocked temporaty.
To unlock your account please Click Here![Link tek nje faqe qe nuk ka lidhje me Host.al]"

Nje email i tille nuk eshte derguar nga ne. Nese do klikoni ne faqen qe sugjerohet nga emaili, do te percilleni ne nje domain qe ngjan si faqja e Host.al ne pamje por URLja e faqes do tregoje nje tjeter adrese. Teknika te tilla perdoren rendom vitet e fundit ne veprime kriminale dhe njihen si email phishing (me shume informacion mund te gjeni tek WikiPedia -> http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing).
Ju lutemi te mos klikoni te tilla emaile pa verifikuar qe linku Click Here ju dergon tek Host.al ose perpiquni te hapni faqen tone gjithmone drejtperdrejt pa klikuar ne emaile. Per te mesuar si mund te siguroni sa me mire llogarine tuaj, do ju keshillonim te lexonit dhe kete artikull nga blogu yne http://www.host.al/blog/al-domain-registration-with-two-factor-authentication/


English Version
We would like to draw attention to email phishing attempts. Might be the case that public emails provided in your .al webpage may be used to send a boggus email which has a link to a website which has the same look and feel as Host.al. Please be careful when clicking these links (verify by hovering the link first) and in the best case, try to open the page always by typing the URL and not by following email links.
We have also advertised a two factor authentitcation http://www.host.al/blog/al-domain-registration-with-two-factor-authentication/ which we strongly advise using.

For any question or concern, please feel free contacting us through our Trouble Ticket System at https://my.host.alMonday, September 8, 2014

« Back